Villkor

Läs följande VILLKOR FÖR ANVÄNDNING INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS. Alla användare av denna webbplats är överens om att tillgång till och användning av denna webbplats är föremål för följande villkor och andra tillämpliga lagar. Om du inte godkänner dessa villkor, var god använd inte denna webbplats.
Upphovsrätt

Hela innehållet i denna webbplats, inklusive men inte begränsat till text, grafik eller kod, är upphovsrättsskyddat som ett kollektivt arbete, och ägs av webshop.kabbalakurser.info. I det kollektiva arbetet ingår verk som är licensierade till webshop.kabbalakurser.info. Copyright webshop.kabbalakurser.info MED ENSAMRÄTT. Det är tillåtet att elektroniskt kopiera och skriva ut papperskopior av delar av denna webbplats för det enda syftet att göra en beställning av webshop.kabbalakurser.info eller köpa produkter på webshop.kabbalakurser.info. Du kan visa och, med förbehåll för uttryckligen angivna restriktioner eller begränsningar avseende specifika material, ladda ner eller skriva ut delar av material från olika delar av webbplatsen enbart för ditt eget icke-kommersiella bruk, eller för att göra en beställning av webshop.kabbalakurser.info. All annan användning, inklusive men inte begränsat till reproduktion, distribution, visning eller överföring av innehållet på denna webbplats är strängt förbjudet utan tillstånd från webshop.kabbalakurser.info. Du samtycker vidare till att inte ändra eller ta bort äganderättsmeddelanden från material hämtat från webbplatsen.

Varumärken

Alla varumärken, servicemärken och handelsnamn webshop.kabbalakurser.info används på webbplatsen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör webshop.kabbalakurser.info

Friskrivningsklausul

Denna webbplats och materialet och produkterna på denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" och utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag, friskriver webshop.kabbalakurser.info alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång. Webshop.kabbalakurser.info representerar inte eller garanterar att funktionerna på webbplatsen kommer att vara oavbrutna eller felfria, att fel kommer att korrigeras eller att denna webbplats eller den server som gör webbplatsen tillgänglig är fria från virus eller andra skadliga komponenter. Webshop.kabbalakurser.info gör inga garantier eller utfästelser beträffande användningen av materialet på denna webbplats vad gäller deras korrekthet, exakthet, lämplighet, användbarhet, aktualitet, tillförlitlighet eller annat.

Ansvarsbegränsning

Webshop.kabbalakurser.info ansvarar inte för några speciella skador eller följdskador som resulterar från användning av eller oförmåga att använda materialet på denna webbplats.

Typografiska fel

I händelse av att en produkt på webshop.kabbalakurser.info av misstag har noterats på ett felaktigt pris, förbehåller sig webshop.kabbalakurser.info rätten att vägra eller annullera alla beställningar för produkten noterad på det felaktiga priset. Webshop.kabbalakurser.info förbehåller sig rätten att neka eller avbryta sådana beställningar oavsett om ordern har bekräftats och ditt kreditkort debiteras. Om ditt kreditkort redan har debiterats för köp och din beställning annulleras skall webshop.kabbalakurser.info utfärda en kredit till ditt kreditkortskonto till beloppet av det felaktiga priset plus eventuell dragen fraktkostnad.

Sikt, Uppsägning

Dessa villkor gäller för dig vid din tillgång till webbplatsen och / eller efter att ha slutfört registrering eller köpprocess. Dessa villkor, eller någon del av dem, kan avslutas av webshop.kabbalakurser.info utan förvarning när som helst, oavsett anledning. Bestämmelserna om upphovsrätt, varumärke, ansvarsfriskrivning, ansvarsbegränsning, skadeersättning och diverse, skall överleva uppsägning.

Kallelse

Webshop.kabbalakurser.info kan skicka meddelanden till dig via e-post, ett allmänt meddelande på webbplatsen eller genom annan tillförlitlig metod till den adress du har gett webshop.kabbalakurser.info.

Övrigt

Din användning av webbplatsen skall regleras i alla avseenden av lagarna i Sverige. Du samtycker till att behörighet och plats i något rättsligt förfarande som direkt eller indirekt följd av eller i samband med den här webbplatsen (inklusive, men inte begränsat till köp av produkter på webshop.kabbalakurser.info) ska ske i Sverige. Varje sak eller krav du kan ha med avseende på platsen (inklusive, men inte begränsat till köp av produkter på webshop.kabbalakurser.info) ska påbörjas inom ett (1) år efter det kravet eller orsaken till talan uppstår. Webshop.kabbalakurser.infos underlåtenhet att insistera på eller genomdriva strikt efterlevnad av en bestämmelse i dessa villkor skall inte tolkas som ett avstående av någon bestämmelse eller rättighet. Varken beteende mellan parterna eller handelspraxis kan ändra något av dessa villkor. Webshop.kabbalakurser.info kan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till någon part när som helst utan att meddela dig.

Prispolitik

Vi återbetalar ditt onlineköp om du:

 • Returnerar nya böcker, oöppnade CD-och DVD-skivor i sitt ursprungliga skick.
 • Returnera inom 14 dagar från det leveransdatum som anges på följesedeln.
 • Inkludera följesedeln. (Behöver göras)
 • Utbyte av öppnade ljudböcker, cd-skivor musik och annan elektronik kommer att tillåtas enligt samma tidsperioder och förpackningskrav enligt ovan och kan göras enbart för samma objekt.
 • Tidskrifter, tidningar, flygblad, digitala nedladdningar, presentkort, uppgifter märkta "icke-retur", "slutförsäljning" eller liknande och ur tryck, samlarobjekt eller begagnade objekt kan inte returneras eller bytas.
 • Skicka alla returer och byten med registrerade och / eller spårbara metoder.
Notera:
 • Fraktkostnader återbetalas inte.
 • Presentkort är återbetalningsbara och kan inte bytas mot kontanter.
 • Returer som görs till webshop.kabbalakurser.info återbetalas med den använda betalningsmetoden.
 • Förlorat din följesedel? Vänligen kontakta kundtjänst på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för att få ditt ordernummer och instruktioner.
Avbryta eller ändra en order

Webshop.kabbalakurser.info strävar efter att möta kundernas krav på snabb service och leverans. För att underlätta detta mål behandlar vi och levererar order under hela dagen. Tyvärr finns det inget sätt för oss att avboka eller ändra en beställning när den har kommit in i leveransprocessen.

Vi kan inte stoppa leveransen efter att en beställning har behandlats för frakt. Om din beställning har skickats kan du returnera din beställning till oss inom 14 dagar från det leveransdatum som anges på följesedeln. Mer information om returer finns i våra returpolicy.

Beställningar kan avbrytas när som helst före inträdet i leveransprocessen. För att avbryta en beställning, vänligen kontakta vår kundtjänst på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Orderstatus / Spåra en beställning

Du kan kontrollera status för din beställning när som helst genom att logga in på ditt konto och på Min sida klicka på "Orderstatus". Orderhistorik visas för dig, inklusive orderdatum, ordernummer, orderstatus och det totala priset. Denna sida kan också skrivas ut för din bokföring.

Användning av webbplatsen

Missbruk i varje form av webbplatsen, till exempel via e-post, chatt eller genom användning av obscent eller kränkande språk, är strängt förbjudet. Imitation av andra, inklusive anställda, ombud, medlemmar eller besökare av webshop.kabbalakurser.info är förbjuden. Du får inte ladda upp, distribuera eller på annat sätt publicera innehåll som är ärekränkande, nedsättande, obscent, hotande, inkräktande på privatlivet eller publiceringsrättigheter, kränkande, olagligt eller på annat sätt anstötligt, som kan utgöra eller uppmuntra ett brott, bryter rättigheter för någon part eller som annars kan ge upphov till ansvar eller bryta mot någon lag. Du får inte ladda upp kommersiellt innehåll på webbplatsen eller använda webbplatsen för att värva andra att delta eller bli medlemmar i någon annan kommersiell online-tjänst eller annan organisation.

Deltagandefriskrivningsklausul

Webshop.kabbalakurser.info kommer inte och kan inte granska alla meddelanden och allt material som läggs till eller skapas av användare som ansluter till platsen, och är inte på något sätt ansvarig för innehållet i dessa meddelanden och detta material. Du accepterar att genom att ge dig möjlighet att visa och distribuera användargenererat innehåll på webbplatsen är webshop.kabbalakurser.info bara fungerar som en passiv kanal för sådan distribution och att det för den inte finns någon skyldighet eller ansvar i samband med eventuella innehåll eller aktiviteter på webbplatsen . Men webshop.kabbalakurser.info förbehåller sig rätten att blockera eller ta bort meddelanden eller material som den bedömer vara (a) missbruk, nedsättande eller obscent, (b) bedrägligt, vilseledande eller missvisande, (c) i strid med upphovsrätten, varumärke eller, andra immateriella rättigheter av en annan eller (d) stötande eller på annat sätt oacceptabelt enligt webshop.kabbalakurser.infos eget gottfinnande.

Skadeersättning

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla webshop.kabbalakurser.info, dess tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, licensgivare och leverantörer (gemensamt "tjänsteleverantörer") fria från och mot alla förluster, utgifter, skador och kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden, till följd av brott mot dessa villkor eller någon verksamhet med anknytning till ditt konto (inklusive försumlig eller felaktigt uppträdande) av dig eller någon annan person med tillgång på webbplatsen med hjälp ditt Internetkonto.

Länkar till tredje part

I ett försök att ge ökat värde till våra besökare kan webshop.kabbalakurser.info länka till webbplatser som drivs av tredje part. Men även om den tredje parten är ansluten till webshop.kabbalakurser.info har webshop.kabbalakurser.info ingen kontroll över dessa länkade webbplatser, som alla har separata privatliv och uppgifter praxis insamling, oberoende av webshop.kabbalakurser.info. Dessa länkade webbplatser är endast för din bekvämlighet och därför kan du komma åt dem på egen risk. Ändå strävar webshop.kabbalakurser.info att skydda sin webbplats integritet och länkarna som sätts på den och erterfrågar därför gärna feedback inte bara på sin egen plats, utan även för webbplatser som den länkar till (även om en länk inte fungerar).

Registrering

Du kan bli tvungen att registrera dig för ett konto på webbplatsen för att dra nytta av vissa funktioner i webbplatsen, såsom inköp av produkter, med hjälp av en webbutik, eller för att använda våra kundröstning och recensionsservice eller "önskelista". Om du väljer att registrera dig, eller om du på annat sätt tillhandahåller information, samtycker du till att (a) tillhandahålla sann, korrekt, och aktuell information om dig själv som föranletts av sajten, och (b) i möjligaste mån, upprätthålla och omgående uppdatera sådan information för att hålla den sann, korrekt och aktuell. Om du ger någon information till webshop.kabbalakurser.info som är falsk, felaktig, inaktuell, eller webshop.kabbalakurser.info har skälig anledning att misstänka att sådan information är falsk, felaktig eller inaktuell har webshop.kabbalakurser.info rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och att förbjuda all nuvarande eller framtida användning av tjänsterna (eller någon del därav) av dig.

Kundröstning och recensioner - användarvillkor

Dessa användarvillkor är utöver de på för webshop.kabbalakurser.info och styr ditt uppförande i samband med den kundröstning och recension som erbjuds av webshop.kabbalakurser.info. Genom att skicka innehåll till webshop.kabbalakurser.info, garanterar du att:

1) Du är den enda författaren och ägaren av immateriella rättigheter därtill;

2) Alla "moraliska rättigheter" som du kan ha i sådant innehåll har du frivilligt avstått från;

3) Allt innehåll som du lägger upp är korrekt;

4) Du är minst 18 år gammal, och att

5) Användning av det innehåll du tillhandahåller inte bryter mot dessa Användarvillkor eller Användarvillkor för webshop.kabbalakurser.info och kommer inte att skada någon person eller enhet.

Du godkänner vidare och garanterar att du inte ska lämna något innehåll:
 1. som är känd av dig att vara falskt, felaktigt eller vilseledande;
 2. som strider mot någon tredje parts upphovsrätt, patent, varumärken, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter eller publiceringsrättigheter eller integritet;
 3. som bryter mot någon lag, författning, förordning eller föreskrift (inklusive, men inte begränsat till, de som styr exportkontroll, konsumentskydd, illojal konkurrens, antidiskriminering och falsk marknadsföring);
 4. som är, eller rimligen kan anses vara, nedsättande, ärekränkande, hatiskt, rasistiskt eller religiöst partiskt eller stötande, olagligt hotande eller olagligt trakasserande för någon enskild, förening eller företag;
 5. som du kompenserats för eller beviljats någon hännsyn av tredje part,
 6. som inkluderar all information som refererar till andra webbplatser, adresser, e-postadresser, kontaktinformation eller telefonnummer, eller
 7. som innehåller virus, maskar eller andra potentiellt skadliga datorprogram eller filer.

Du samtycker till att gottgöra och hålla webshop.kabbalakurser.info  (och dess tjänstemän, direktörer, agenter, dotterbolag, joint ventures, anställda och utomstående tjänsteleverantörer, inklusive men inte begränsat till Föreningen för kabbala i Sverige) skadeslösa från alla anspråk, krav, och skador (faktisk och indirekt) av varje slag och beskaffenhet, känd och okänd, inklusive rimliga advokatkostnader, som uppstår av en överträdelse av dina intyganden och garantier som anges ovan, eller ditt brott mot någon lag eller rättigheter för tredje part.

För innehåll som du skickar, ger du webshop.kabbalakurser.info en evig, oåterkallelig, royaltyfri, överförbar rätt och licens att använda, kopiera, ändra och ta bort i sin helhet, samt anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från och / eller sälja och / eller distribuera sådant innehåll och / eller inkorporera sådant innehåll i någon form, medium eller teknik över hela världen utan ersättning till dig.

Allt innehåll som du skickar kan användas vid webshop.kabbalakurser.infos gottfinnande. Webshop.kabbalakurser.info förbehåller sig rätten att ändra, kondensera eller ta bort innehåll på webbplatser som webshop.kabbalakurser.info bedömer, efter eget gottfinnande, bryter mot riktlinjer för innehåll eller någon annan bestämmelse i dessa Användarvillkor. Webshop.kabbalakurser.info garanterar inte att du genom webshop.kabbalakurser.info kommer att ha någon möjlighet att redigera eller ta bort innehåll som du har lämnat. Betyg och skriftliga synpunkter postas i allmänhet inom 48 timmar. Men webshop.kabbalakurser.info förbehåller sig rätten att ta bort eller vägra att posta inlämning av någon anledning. Du bekräftar att du, inte webshop.kabbalakurser.info, är ansvariga för innehållet i ditt bidrag. Inget av det innehåll som du skickar ska vara föremål för någon skyldighet hos webshop.kabbalakurser.info, dess agenter, dotterbolag, koncernbolag, samarbetspartners eller tredje parts tjänsteleverantörer och deras respektive chefer, tjänstemän och anställda.

Genom att skapa ett konto, godkänner du att webshop.kabbalakurser.info och dess tredjepartsleverantörer "tjänsteleverantörer" kan använda din e-postadress för att kontakta dig om status för din recension och för andra administrativa ändamål.